Τεχνικές Ασφάλειες - pagritia-asfalistiki.gr - UNREGISTERED VERSION

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Τεχνικές Ασφάλειες

Για Επιχειρήσεις


Τεχνικές Ασφάλειες

Οι Τεχνικές Ασφαλίσεις αναφέρονται σε συμβόλαια κατά παντός κινδύνου, τα οποία αφορούν ειδικούς κινδύνους και απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία.
Η Παγκρήτια Ασφαλιστική, με πολυετή εμπειρία στις Τεχνικές Ασφαλίσεις και σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της αγοράς έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει συγκεκριμένες λύσεις.Οι προαναφερόμενοι ειδικοί κίνδυνοι διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

  • Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού: Ασφαλίζεται ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός για ζημιές που μπορεί να υποστεί από φωτιά, πλημμύρα, έκρηξη κτλ. καθώς και από μηχανικές βλάβες. Είναι επίσης δυνατή η ασφάλιση του κόστους αποκατάστασης πληροφοριών καθώς και των αυξημένων δαπανών εργασίας εξαιτίας της επέλευσης κάποιου ασφαλιζόμενου κινδύνου.


  • Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων: Ασφαλίζεται ο κατασκευαστής και/ή ο ιδιοκτήτης του έργου τόσο για ζημιές που μπορεί να συμβούν στο ίδιο το έργο κατά τη διάρκεια της κατασκευής, αλλά και κατά τη μεταφορά των υλικών, όσο και για την Αστική Ευθύνη τους προς τρίτους για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν κατά την εκτέλεση του έργου.


Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης μπορεί να επεκταθεί και για το προσωπικό που  απασχολείται στο έργο.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο τύπος αυτών των συμβολαίων είναι all risks με την έννοια ότι δεν αναφέρονται  οι καλύψεις παρά μόνο κάποιες εξαιρέσεις, έτσι ώστε ότι δεν εξαιρείται να καλύπτεται.


 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού