Συχνές Ερωτήσεις - pagritia-asfalistiki.gr - UNREGISTERED VERSION

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Συχνές Ερωτήσεις

Υπηρεσίες

Σε ποια αξία πρέπει να ασφαλίσω...

... το αυτοκίνητό μου

Το κάθε όχημα που κυκλοφορεί στην Ελληνική Επικράτεια πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον με τα ελάχιστα κατώτατα όρια κάλυψης Αστικής Ευθύνης (Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές) προς Τρίτους που προβλέπονται από το Υπουργείο Εμπορίου, σύμφωνα με τα όρια που οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζουν ως τα κατώτερα ισχύοντα για τις χώρες - μέλη της Ένωσης.
Τα κατώτερα αυτά όρια για την Ελληνική Επικράτεια είναι για τις:

1.    Σωματικές Βλάβες προς Τρίτους € 1.000.000  
2.    Υλικές Ζημιές προς Τρίτους € 1.000.000   

Για τις συμπληρωματικές καλύψεις πέραν της Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους, π.χ. για τις καλύψεις της Πυρκαγιάς, Ολικής & Μερικής Κλοπής κτλ. η αξία που θα πρέπει να ασφαλίσουμε το όχημά μας (ασφαλιζόμενη αξία) καθορίζεται από την πραγματική τρέχουσα εμπορική αξία του - προς ασφάλιση - οχήματος.
Στην περίπτωση που το όχημα είναι καινούργιο, ως ασφαλιζόμενη αξία θεωρείται η αξία αγοράς του οχήματος, η αξία δηλαδή που αναγράφεται στο παραστατικό της πώλησης που μας χορηγεί ο εκάστοτε έμπορος αυτοκινήτων.
Στην περίπτωση που το όχημα είναι μεταχειρισμένο, λαμβάνουμε υπόψη για τον προσδιορισμό της αξίας, το τιμολόγιο ή την απόδειξη πώλησης, αν το αποκτούμε εκείνη την χρονική στιγμή από κάποια εμπορία αυτοκινήτων ή θα πρέπει να συμβουλευτούμε τους διάφορους δείκτες της αγοράς, για να δούμε ποια είναι η τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος μας,  ως μεταχειρισμένο.
Για αυτό το λόγο, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα την ασφαλιζόμενη αξία του οχήματός σας, έτσι ώστε αν είναι υψηλότερη της πραγματικής τρέχουσας εμπορικής, να την αναπροσαρμόζετε στα πραγματικά επίπεδα της αγοράς, για την αποφυγή του κινδύνου της υπερασφάλισης.


... την κατοικία μου

Για τον προσδιορισμό της ασφαλιζόμενης αξίας της οικοδομής, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το κατασκευαστικό κόστος και όχι την εμπορική αξία του ασφαλιζόμενου κτιρίου.
Για τον προσδιορισμό της ασφαλιζόμενης αξίας του περιεχομένου μιας κατοικίας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την αξία όλων των αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στην κατοικία μας. Επειδή κάτι τέτοιο είναι σχετικά δύσκολο, είμαστε σε θέση να σας αποστείλουμε αναλυτική κατάσταση η οποία αναφέρει με μια σχετική κατηγοριοποίηση τα διάφορα είδη που συνήθως περιλαμβάνονται μέσα σε ένα νοικοκυριό. Επίσης, οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν προκαθορίσει, χωρίς βέβαια αυτή να είναι δεσμευτική για τον ασφαλιζόμενο, την μέση ασφαλιζόμενη αξία περιεχομένου ανά τ.μ. για μια μέση κατοικία.


... το σκάφος μου
Όπως, συμβαίνει και με τα αυτοκίνητα, έτσι και για τα σκάφη αναψυχής έχουν θεσπιστεί κατώτερα όρια κάλυψης Αστικής Ευθύνης για την Ελληνική Επικράτεια, τα οποία είναι τα κάτωθι:

1.    Σωματικές Βλάβες προς Τρίτους € 300.000,00
2.    Υλικές Ζημιές προς Τρίτους € 150.000,00
3
.    Μόλυνση του περιβάλλοντος € 90.000,00

Για την κάλυψη των Ιδίων Ζημιών (Hull) του σκάφους, η ασφαλιζόμενη αξία καθορίζεται από την πραγματική τρέχουσα εμπορική αξία του προς ασφάλιση σκάφους αναψυχής.
Πώς θα πληρώσω;

Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σας παρέχει  σύγχρονους τρόπους πληρωμής των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σας. Πριν από την κάθε ανανέωση της ασφαλιστικής σας κάλυψης, λαμβάνετε στην διεύθυνση που μας έχετε ορίσει, σχετική ειδοποίηση ανανέωσης με την οποία έχετε την δυνατότητα να εξοφλήσετε το ασφαλιστήριό σας με τους παρακάτω τρόπους:
1. Ταχυπληρωμή, μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)
2. Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ στις τράπεζες ALPHA BANK, EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ,  ΠΕΙΡΑΙΩΣ
3.
Μέσω Internet χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα κάνοντας χρήση της  υπηρεσίας Winbank "EASYPAY” της τράπεζας Πειραιώς.
4.
Από τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας μας

Οδός Εθνικής Αντιστάσεως 158, Ηράκλειο Κρήτη.
(από 9:00 μέχρι 17
:00)

Πώς μπορώ να παραλάβω την ανανέωσή μου;
Το τελευταίο δεκαπενθήμερο του προηγούμενου μήνα, από το μήνα ανανέωσης, θα παραλάβετε στη διεύθυνση αλληλογραφίας που μας έχετε καθορίσει, ειδοποίηση για την επερχόμενη ανανέωση της ασφαλιστικής σας κάλυψης.
Ταυτόχρονα, το
Τμήμα Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων θα προσπαθήσει να σας ειδοποιήσει τηλεφωνικά, προκειμένου να επιβεβαιώσει την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης και το σημαντικότερο να συζητήσετε για την ενδεχόμενη τροποποίηση του ασφαλιστήριου σας, με την προσθήκη ή αφαίρεση καλύψεων, καθώς και να σας δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις σε τυχόν απορίες σας σχετικά με την ασφαλιστική σας κάλυψη.
Ύστερα από την εξόφληση του ασφαλιστηρίου σας συμβολαίου με έναν από τους τρόπους πληρωμής που περιγράφονται στην σχετική ειδοποίηση και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα παραλάβετε ταχυδρομικά στην διεύθυνση αλληλογραφίας που μας έχετε ορίσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

Τι πρέπει να κάνω όταν νεότερο μέλος της οικογένειάς μου αρχίσει να οδηγεί;
Για κάθε άτομο το οποίο είναι νεαρό σε ηλικία ή/και είναι νέος οδηγός, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, προκειμένου να δηλώσετε τα στοιχεία του.   Θα πρέπει να αποστείλετε,  μέσω fax ή e-mail, αντίγραφο του Διπλώματος Οδήγησης του νέου/νεαρού σε ηλικία οδηγού. Η μικρή πρόσθετη επιβάρυνση (επασφάλιστρο) η οποία εφαρμόζεται ως ποσοστό επί του  ασφαλίστρου, σας απαλλάσσει από μελλοντικά προβλήματα σε πιθανή περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα.  
Ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία που είναι ασφαλισμένο το όχημά σας, το επασφάλιστρο μπορεί να ισχύει για άτομα που είναι μέχρι 25 χρονών ή/και για 2 χρόνια από την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης.
Η δε πρόσθετη επιβάρυνση, μπορεί να κυμαίνεται από 10% για όλες τις ασφαλιζόμενες καλύψεις και μέχρι 30% επί των καλύψεων της Αστικής Ευθύνης & των Ιδίων Ζημιών (εάν υπάρχουν).


Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου μου;

Σε περίπτωση Ολικής Κλοπής του αυτοκινήτου:

Προβείτε σε δήλωση στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή για την κλοπή του αυτοκινήτου.
Απευθυνθείτε στην ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ προκειμένου να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο Δήλωσης Ζημιάς.
Για την αποζημίωση σε περίπτωση Ολικής Κλοπής χρειάζεστε:
Φωτοτυπία της τελευταίας φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου
Αντίγραφο Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής μη ανεύρεσης μετά την πάροδο 3 μηνών από την ημερομηνία κλοπής
Άρση παρακράτησης κυριότητας (εάν υπάρχει)
Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
Αντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας (εφόσον υπάρχει)
Παράδοση στην Ασφαλιστική Εταιρία των κλειδιών και του control συναγερμού του αυτοκινήτου
Προσοχή! Σε περίπτωση που εκκρεμεί δάνειο η πληρωμή των δόσεων θα πρέπει να γίνεται κανονικά μέχρι την ημερομηνία αποζημίωσης

Σε περίπτωση Μερικής Κλοπής του αυτοκινήτου:
Απευθυνθείτε στην
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ προκειμένου να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο Δήλωσης Ζημιάς
Προβείτε σε σχετική δήλωση στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή.
Αποστολή Αντιγράφου της άδειας κυκλοφορίας στην Ασφαλιστική Εταιρία
Εντολή του Ασφαλιζόμενου στην Ασφαλιστική Εταιρία για αποστολή πραγματογνώμονα, προκειμένου να εκτιμηθεί το ύψος της ζημιάς
Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος;

Ενδιαφερθείτε πρώτα, αν βέβαια  υπάρχουν, για τους τραυματίες. Καλέστε τις Πρώτες Βοήθειες και την Τροχαία
Εάν στο ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου σας ή της οδικής βοήθειας, υπάρχει η κάλυψη της Φροντίδας Ατυχήματος, ζητήστε τη συνδρομή της υπηρεσίας για τη Συμπλήρωση της Δήλωσης Ζημιάς
Αν υπάρχει αμφιβολία για την υπαιτιότητα καλέστε  την Άμεση Δράση
Μην αναλαμβάνετε ευθύνη για το ατύχημα αν δεν συνεννοηθείτε πρώτα μαζί μας
Αν έχετε μαζί σας φωτογραφική μηχανή, φωτογραφίστε τα τρακαρισμένα αυτοκίνητα καθώς και τα χαρακτηριστικά σημεία της τοποθεσίας που έγινε το ατύχημα ή ζητήστε τη συνδρομή της υπηρεσίας Φροντίδας Ατυχήματος (εφόσον υπάρχει)
Εξασφαλίστε απαραίτητα μάρτυρες
Απευθυνθείτε στην ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ προκειμένου να καταθέσετε τη Δήλωση Ατυχήματος το αργότερο μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες, παρουσιάζοντας το δίπλωμά σας και την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
Ζητήστε μας άλλο Σήμα, αν η Τροχαία κράτησε το δικό σας
Σε περίπτωση μη υπαιτιότητας, απαιτείται εντολή του Ασφαλιζόμενου στην Ασφαλιστική Εταιρία για αποστολή πραγματογνώμονα, προκειμένου να εκτιμηθεί το ύψος της ζημιάς.


Τι κάνω σε περίπτωση ανάγκης Οδικής Βοήθειας;
Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σας παρέχει ένα πλήρες πρόγραμμα Οδικής και Ταξιδιωτικής Βοήθειας, με ένα πολύ προνομιακό κόστος. Σε περίπτωση Βλάβης ή Ατυχήματος με το αυτοκ ίνητό σας, έχετε την δυνατότητα, με ένα τηλεφώνημα στο 2810 331037 να επικοινωνήσετε

24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο,

με την τηλεφωνική γραμμή βοηθείας της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ και να ενημερώσετε τους ανθρώπους του τμήματος εξυπηρέτησης για το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε με το αυτοκίνητό σας.
Άμεσα θα σας αποσταλεί στον τόπο του συμβάντος ο συνεργάτης της εταιρίας Οδικής Βοήθειας προκειμένου να επιληφθεί της επί τόπου επισκευής ή της ρυμούλκησης του αυτοκινήτου σας στο Συνεργείο.
Τι είναι η υπηρεσία της Φροντίδας Ατυχήματος;

Σε πολλά ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων, προσφέρεται η υπηρεσία της Φροντίδας Ατυχήματος.
Ο Ασφαλιζόμενος σε περίπτωση εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα με άλλο όχημα, έχει τη δυνατότητα να καλέσει 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο στο τηλεφωνικό κέντρο που του έχει υποδείξει η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία.
Προσφέρονται στον ασφαλιζόμενο οι ακόλουθες υπηρεσίες:
Αναγγελία ζημιάς όλο το 24ωρο
Μετάβαση στον τόπο της ζημιάς
Επί τόπου συμπλήρωση της δήλωσης και λήψη φωτογραφιών
Ρυμούλκηση του καλυπτόμενου οχήματος σε περίπτωση ακινητοποίησής του (ισχύει για τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα)
Τι πρέπει να κάνω για να αποφύγω πιθανή Κλοπή - Διάρρηξη της κατοικίας μου;

Μην εκθέτετε το εσωτερικό του σπιτιού αφήνοντας ανοιχτά παράθυρα & πόρτες. Μην αφήνετε ανοικτές κουρτίνες.
Αν στο σπίτι πλησιάζουν κλαδιά από κοντινά δέντρα, σκόπιμο είναι αυτά να κοπούν.  Αποτελούν συνήθως ΄΄σκάλα΄΄ για  διαρρήκτες.
Ασφαλίστε την ή τις εξώπορτες με κλειδαριές ασφαλείας.
Όταν απουσιάζετε, αφήνετε αναμμένο κάποιο φως, που να φαίνεται απ΄εξω. Καλύτερα συνδέστε το με χρονοδιακόπτη, ώστε να αναβοσβήνει μόνο του.
Τι πρέπει να γνωρίζω στην περίπτωση της πλημμύρας; Κίνδυνοι από τα νερά

Ελέγξτε τη στεγανότητα των παραθύρων και γενικά τις μονώσεις, ιδίως αν βρίσκονται στην οροφή.
Καθαρίζετε τακτικά τις υδρορροές, ώστε να μη φράζουν. Αντικαταστήστε τις αν παρατηρήσετε συχνές διαρροές.
Αποφεύγετε την αποθήκευση αντικειμένων αξίας σε υπόγειο χώρο, λόγω πιθανής πλημμύρας. Φροντίζετε ότι αποθηκεύετε εκεί, να το τοποθετείτε πάνω σε παλέτα, ύψους τουλάχιστον 5-7 εκ. ώστε να μην ακουμπά στο δάπεδο.
Αν λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, κλείστε το γενικό διακόπτη παροχής νερού.
Ποια είναι τα μέτρα πρόληψης κατά της πυρκαγιάς;

Σβήνετε καλά τα τσιγάρα πριν τα πετάξετε.
Μην περνάτε ηλεκτροφόρα καλώδια κάτω από τα χαλιά, μοκέτες κ.λ.π. Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος και πυρκαγιάς.
Αλλάζετε τον υαλοβάμβακα του απορροφητήρα στην κουζίνα, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο.  Αποφεύγετε τις νάιλον κουρτίνες στην κουζίνα.
Πριν φύγετε από το σπίτι, θυμηθείτε να ελέγξετε ότι δεν υπάρχουν αναμμένες συσκευές ή τυχόν ξεχασμένα σκεύη μαγειρικής πάνω σε αναμμένες εστίες.

Παιδιά...
Αν έχετε μικρά παιδιά, καλύψτε τις πρίζες με ειδικά πλαστικά καπάκια.
Μην αφήνετε μικρά παιδιά μόνα και κλειδωμένα στο σπίτι ή να παίζουν με παιχνίδια που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς να τα επιβλέπετε.

Ηλεκτρική Εγκατάσταση...
Κάνετε τακτική συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Μην επισκευάζετε πρόχειρα τις ασφάλειες του ηλεκτρικού πίνακα.  Καλέστε τον ηλεκτρολόγο.
Μη βάζετε στις ηλεκτρικές ασφάλειες σύρμα ή αλουμινόχαρτο, γιατί είναι επικίνδυνο.

Συσκευές...
Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά σε θερμαντικές συσκευές ή σε σημεία απροστάτευτα από την ηλιακή ακτινοβολία.
Κατά την αντικατάσταση φιαλών υγραερίου να ελέγχετε τις συνδέσεις για ενδεχόμενη διαρροή (ποτέ με γυμνή φλόγα).
Σε περίπτωση διαρροής υγραερίου ή φωταερίου, κλείστε άμεσα τη στρόφιγγα παροχής, αποφύγετε σπινθήρα ή φλόγα και αερίστε καλά το χώρο.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς...

Το πιο σημαντικό στάδιο μιας πυρκαγιάς είναι τα πρώτα λεπτά εκδήλωσής της.

Είναι αποφασιστικής σημασίας η έγκαιρη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (199). Οι ενέργειες που πρέπει να κάνετε μόλις αντιληφθείτε φωτιά στο χώρο σας είναι:
Διατηρείστε την ψυχραιμία σας και προσπαθήστε να τη σβήσετε στην έναρξή της.
Κατεβάστε το γενικό διακόπτη του ρεύματος.
Αν καταφέρετε να τη σβήσετε, καλέστε την Άμεση Επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στον αριθμό 199, δίνοντας τα ακριβή στοιχεία σας.
Βρέξτε όλα τα εύφλεκτα μέρη. Αν υπάρχει αυτόματο σύστημα ποτίσματος να το θέσετε σε λειτουργία.
Ασφάλιση Ζωής; ΝΑΙ! Όμως η πρόληψη σώζει ζωές...

Τα ευεργετήματα από την απόκτηση ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής και συμπληρωματικών καλύψεων (βασική ζωής, νοσοκομειακά προγράμματα κτλ.) είναι ιδιαίτερα σημαντικά.
Στη δύσκολη στιγμή ο ασφαλισμένος μπορεί να εξασφαλίσει τον ίδιο και την οικογένεια του από δυσάρεστες καταστάσεις, που κάποιες από αυτές θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί ακολουθώντας ο καθένας από εμάς κάποιους βασικούς κανόνες υγιεινής ζωής, με στόχο την πρόληψη.
Αποφυγή του καπνίσματος, του ποτού και των καταχρήσεων στο φαγητό.
Σωστή διατροφή, όχι μόνο αναφορικά με ποσοτικά κριτήρια, αλλά και ποιοτικά. Προτιμάτε την «Μεσογειακή» κουζίνα, δηλαδή λάδι, ψάρι, λαχανικά και φρούτα και αποφύγετε το πολύ κρέας.
Καθημερινή γυμναστική ή έστω άσκηση του σώματός μας, με διάφορους τρόπους π.χ. περπάτημα, τρέξιμο, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου.
Προληπτικός έλεγχος της υγείας μας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα όσο «περνούν τα χρόνια», αλλά και στην περίπτωση βέβαια  που κάποιο ενοχλητικό σύμπτωμα επιμένει.
Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες


Επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ  στo τηλέφωνο: 2810 331037

Ε-mail:

ekdoseis@pagritia-asfalistiki.gr
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού