Φιλικός Διακανονισμός & Ζημιά - pagritia-asfalistiki.gr - UNREGISTERED VERSION

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Φιλικός Διακανονισμός & Ζημιά

Υπηρεσίες

Ζημιά Αυτοκινήτου και Συστήματα Φιλικού Διακανονισμού - Φροντίδα Αποζημίωσης

Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού

Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός;

Για τις ζημιές που πραγματοποιήθηκαν από 01/06/2000, οι ασφαλιστικές εταιρίες μέλη του διακανονισμού αυτού, προχώρησαν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αποζημίωση των ασφαλισμένων ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν έχει συμπληρωθεί το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης.

Με τη σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού και σε περίπτωση ατυχήματος η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία προβαίνει σε αποζημίωση του αναίτιου ασφαλισμένου της, απαλλάσσοντας τον από την ανάγκη να στραφεί ο ίδιος κατά της ασφαλιστικής εταιρίας του υπαιτίου.

Πότε εφαρμόζεται ο Φιλικός Διακανονισμός;
Για να εφαρμοστεί ο διακανονισμός ζημιάς, πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Το ύψος των Υλικών Ζημιών του οχήματος που αποζημιώνεται να είναι ίσο ή μικρότερο των
€ 6.000,00
Το ύψος των Σωματικών Βλαβών των παθόντων που αποζημιώνονται να είναι ίσο ή μικρότερο των € 6.000,00 (€ 2.000,00 ανά άτομο)
Ατύχημα με σύγκρουση μεταξύ μόνο δύο οχημάτων, τα οποία πρέπει να είναι ασφαλισμένα σε διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρίες - μέλη του Συστήματος Φιλικού Διακανονισμού
Ατύχημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας

Έντυπο Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος
Η Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο έντυπο το οποίο χορηγείται στον ασφαλισμένο δωρεάν από την ασφαλιστική του εταιρία, με σκοπό την περιγραφή του ατυχήματος με την σύμφωνη γνώμη και των δύο οδηγών.
Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της Φιλικής Δήλωσης, βρίσκονται στο πίσω μέρος του εντύπου.

Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε το παραπάνω έντυπο, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, προκειμένου να σας αποσταλεί η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου Φιλικής Δήλωσης σε κάθε περίπτωση επιταχύνει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για το διακανονισμό της ζημιάς.

Φροντίδα Αποζημίωσης
Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία που είστε ασφαλισμένος ή η ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου δεν συμμετέχει στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού;
Ο παθών θα πρέπει να απευθυνθεί στην Ασφαλιστική Εταιρία του υπαίτιου προκειμένου να αποζημιωθεί. 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού